Політика відкритих даних — це система цілей, заходів та інструментів, що спрямована на ефективне оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних та її стале використання розпорядниками інформації, бізнесом, громадськістю.

Компоненти політики відкритих даних

  • Нормативно-правове забезпечення

Спрямоване на врегулювання внутрішніх процесів оприлюднення відкритих даних та підтримку їх сталості. Цей компонент передбачає прийняття внутрішніх нормативно-правових актів:

  1. Розпорядчих документів про визначення відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних;

  2. Посадових обов’язків відповідальних осіб;

  3. Положення або порядку про набори даних розпорядника інформації, включно з їхнім переліком;

  4. Плану дій із реалізації політики відкритих даних для органів місцевого самоврядування.

Відкриті дані можуть бути компонентом й інших політик, створюючи нові можливості для взаємодії з бізнесом та громадськістю. Прикладами цього є медична реформа, реформа управління державними фінансами, реформа галузі містобудування.

  • Організаційне та кадрове забезпечення

Якщо розпорядник лише розпочинає розвиток відкритих даних, доречно сформувати робочу групу, яка визначить стратегію реалізації політики відкритих даних, розробить базові нормативно-правові акти. 

На наступному етапі потрібно визначити структурний підрозділ або посадову особу, що відповідатиме за впровадження політики відкритих даних. Як правило, розпорядники створюють профільні відділи в межах підрозділів з розвитку інформаційних технологій, доступу до публічної інформації, зв’язків з громадськістю. 

  • Технічне забезпечення

Технічне забезпечення уможливлює оприлюднення та підвищення якості даних. В залежності від частоти оновлення даних, існують такі підходи до їх публікації:

Часто: Автоматичне оприлюднення даних через API — найбільш ефективний спосіб, що дозволяє виключити людину з процесу обміну даними. 

Помірно-часто: Експорт первинних структурованих даних із програмного забезпечення — спосіб можливий, коли для збору інформації використовуються облікові системи, бази даних або інше спеціалізоване програмне забезпечення. Відповідальна особа має періодично завантажувати експортовані дані на портал власноруч. 

Рідко: Ведення наборів даних за шаблонами, передбаченими Рекомендаціями Мінцифри. Якщо для роботи з даними використовуються звичайні електронні таблиці (Microsoft Excel, LibreOffice/OpenOffice Calc, Google Таблиці), потрібно привести їхню структуру до вимог Рекомендацій Мінцифри. Якість датасетів суттєво залежить від кваліфікації відповідальних осіб, оскільки збір та завантаження даних на Портал відбуваються власноруч.

Портал відкритих даних розпорядника доцільно впроваджувати, якщо розпорядник публікує значну кількість наборів, а політика відкритих даних є високим пріоритетом для нього. Щоб відбувався автоматичний обмін наборами (харвестинг) між порталом розпорядника та data.gov.ua потрібно забезпечити уніфікацію метаданих та програмного забезпечення. З цією метою Мінцифри створило типове рішення порталу відкритих даних для органів місцевого самоврядування.

  • Фінансове забезпечення

Фінансування політики відкритих даних потрібно не лише для забезпечення заробітної плати нових штатних одиниць (якщо вони створені). Для покращення якості відкритих даних розпорядники повинні модернізувати програмне забезпечення, створювати вебсервіси для автоматичного оприлюднення даних (API). Фінансування може спрямовуватися на залучення зовнішніх експертів для проведення аудиту даних, реалізацію хакатонів, конкурсів та інших заходів для популяризації відкритих даних.

Створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) та за фінансової підтримки уряду Великобританії ( UK aid ). Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті не обов’язково відображають погляди Агентства USAID та Уряду США або Уряду Великобританії.

Портал працює в режимі дослідної експлуатації.

Адреса:

03150, м.Київ, вул. Ділова 24

Електронна пошта:

opendata@thedigital.gov.ua

© 2021 Міністерство цифрової трансформації України