Нормативно-правова база розпорядників інформації

Внутрішня нормативно-правова база допомагає сформувати необхідне правове, організаційне, кадрове та ресурсне забезпечення для сталого оприлюднення відкритих даних і може включати такі компоненти:

 • Розпорядчий документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) за оприлюднення наборів даних;

 • Посадові обов’язки відповідальних осіб щодо оприлюднення наборів даних;

 • Положення (порядок) про набори даних розпорядника інформації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, включно з переліком наборів даних;

 • План дій із реалізації політики відкритих даних (для органів місцевого самоврядування).

Розпорядчий документ про визначення відповідальної особи

Відповідно до пункту 24 Положення, затвердженого Постановою КМУ від 21.10.2015 № 835, спеціально визначена відповідальна особа має завантажувати набори на Єдиний державний веб-портал відкритих даних. Документ розпорядника про визначення цієї особи або осіб оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному вебсайті не пізніше одного робочого дня після його видання. Як правило, для виконання цієї норми законодавства, керівники органів влади або їх структурних підрозділів видають відповідні накази або розпорядження.

Посадові обов’язки відповідальних осіб щодо оприлюднення відкритих даних

Якщо відповідальна особа оприлюднює набори даних, до її посадових обов’язків рекомендовано додати такі зміни:

 1. Підготовка до публікації та завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних (надалі — Портал) відповідно до вимог законодавства.

 2. Адміністрування облікового запису відповідальної особи та розпорядника інформації на Порталі.

 3. Актуалізація даних, надання пропозицій змін до Реєстру наборів даних розпорядника інформації.

 4. Комунікація з уповноваженою особою держателя Порталу щодо процедури модерації наборів відповідно до Постанови КМУ від 30.11.2016 № 867 (зі змінами).

 5. Комунікація з користувачами Порталу у підрозділі «Пропозиції», щодо виявлених недоліків наборів та питань покращення якості даних.

 6. Підготовка та надання керівництву та уповноваженому структурному підрозділу розпорядника інформації звітів щодо оприлюднення наборів даних.

Положення про набори даних розпорядника інформації

Положення про набори даних розпорядника, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних — це ключовий документ, що регулює політику відкритих даних розпорядника інформації і включає такі питання:

 1. Затвердження переліку наборів даних та визначення структурних підрозділів, які є їх розпорядниками на внутрішньому рівні. Наприклад, деякі набори з Переліку, затвердженого Постановою КМУ від 21.10.2015 № 835 можуть не перебувати в розпорядженні органу влади відповідно до повноважень. Розпорядники можуть також оприлюднювати інші набори, що становлять значний суспільний інтерес. Реєстр допоможе впорядкувати наявні датасети та уникнути їх дублювання різними структурними підрозділами.

 2. Порядок оприлюднення наборів даних, вимоги до їх формату, структури, періодичності оновлення та інших критеріїв якості. Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 визначає лише загальні підходи до оприлюднення відкритих даних. Більшість параметрів якості наборів визначається на рівні розпорядників. У документі можна деталізувати, з яких ресурсів та атрибутів (колонок таблиць) мають складатися набори, які відомості повинні вноситися до їх паспортів тощо. Важливо, щоб порядок оприлюднення наборів та вимоги до них відповідали принципам відкритості за замовчуванням, оперативності й чіткості, доступності використання, порівнюваності та інтероперабельності.

 3. Структурний підрозділ або посадова особа, які відповідальні за впровадження політики відкритих даних, їх функцій. Наявність профільного структурного підрозділу або посади дозволить забезпечити загальну координацію політики відкритих даних на рівні розпорядника. Зокрема, консультування відповідальних осіб, здійснення аудиту та моніторингу якості даних, комунікацію з користувачами наборів тощо.

 4. Порядок роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних або порядок функціонування порталу відкритих даних розпорядника інформації. У випадку data.gov.ua варто визначити алгоритм надання відповідальним особам прав доступу. На порталі існує роль адміністратора, розпорядника та редактора наборів, що надають користувачам різні можливості. Якщо орган місцевого самоврядування розгортає власний портал, це вимагатиме врегулювання процедури його адміністрування, доступу відповідальних осіб та взаємодії за Єдиним державним веб-порталом відкритих даних (харвестингу).

 5. Порядок проведення аудиту даних та імплементації його результатів. Важливо врегулювати, хто відповідає за ініціювання інформаційного аудиту даних, а хто за його проведення. Аудит даних має відбуватись регулярно — щонайменще один раз на рік.

 6. Моніторинг якості наборів даних. Варто передбачити, що структурний підрозділ або посадова особа, відповідальна за впровадження політики відкритих даних, може проводити моніторинг якості наборів. За результатами моніторингу, відповідальним особам надаються пропозиції щодо покращення якості даних, необхідна методична та технічна підтримка. За умови ефективної комунікації та високої виконавчої дисципліни такий моніторинг може стати ефективним інструментом забезпечення якості датасетів на рівні розпорядників.

Створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) та за фінансової підтримки уряду Великобританії ( UK aid ). Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті не обов’язково відображають погляди Агентства USAID та Уряду США або Уряду Великобританії.

Портал працює в режимі дослідної експлуатації.

Адреса:

03150, м.Київ, вул. Ділова 24

Електронна пошта:

opendata@thedigital.gov.ua

© 2021 Міністерство цифрової трансформації України