Визначити проблему 

Етап планування передбачає стратегічний аналіз проблеми, визначення причини й цілей кампанії, аналіз часових меж і ресурсів, зацікавлених сторін, вибір стратегії кампанії та її інструментів. 

Чому досі цей набір не є відкритим? Відповідь на це питання визначить стратегію компанії.

Можлива першопричина

Стратегія кампанії

Нерозуміння розпорядником концепції відкритих даних та/або їх економічної цінності

Інформування розпорядника про потенціал   використання відкритих даних. Формування суспільного запиту щодо оприлюднення наборів. Започаткування діалогу між розпорядником та користувачами даних. Поширення історій успіху.

Недостатня цифровізація процесів, прогалини в законодавстві, що перешкоджають оприлюдненню даних

Формування коаліції зацікавлених сторін, ідентифікація проблем, розробка та внесення змін до законодавства. Подальший моніторинг імплементації змін.

Низький рівень навичок роботи з даними розпорядника

Заохочення професійного розвитку персоналу. Організація заходів із підвищення кваліфікації відповідальних осіб.

Відсутність у розпорядника програмного забезпечення для оприлюднення даних

Забезпечення бюджетного фінансування розробки або модернізації програмного забезпечення. Поширеною альтернативою є отримання програмного забезпечення від громадських організацій або бізнесу, залучення програм міжнародної технічної підтримки.

Відкриття даних призведе до збільшення навантаження на персонал

Автоматизація оприлюднення даних. Підвищення кваліфікації персоналу. Інформування працівників про результати їхньої роботи та вплив відкритих даних.

Наявність у наборі персональних даних або іншої інформації з обмеженим доступом

Залучення зовнішніх експертів для обговорення та напрацювання механізму знеособлення даних. Інформування цільових аудиторій про відмінності понять «відкриті дані» й «персональні дані», механізми захисту персональних даних.

Відкриття даних призведе до репутаційних втрат, оскільки дані продемонструють негативні тенденції

Незалежна оцінка політики розпорядника й напрацювання рішень, що допоможуть покращити ситуацію. Приховування даних може завдати ще більших збитків у майбутньому. Оприлюднення допоможе залучити зацікавлені сторони до обговорення та пошуку шляхів розв’язання проблем.

 

Залучити партнерів

Стейкхолдери у сфері відкритих даних, важливі для адвокації:

 • органи влади, що відповідають за реалізацію політики відкритих даних на національному рівні — це Міністерство цифрової трансформації України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (стосовно забезпечення права на доступ до публічної інформації);

 • розпорядники інформації, які визначені статтею 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 • адміністратори баз даних та провайдери електронних сервісів — це, як  правило, державні або приватні компанії, що займаються технічним адмініструванням реєстрів розпорядників або надають розпорядникам інформації сервіси для створення даних (поширений приклад — це сервіси для GPS-моніторингу громадського транспорту);

 • розробники продуктів на основі відкритих даних — це стартапи, бізнес, громадські організації, медіа або неформальні ініціативи, що використовують набори даних для розробки електронних сервісів, чатботів, дашбордів, створення аналітики або медіаматеріалів тощо;

 • користувачі продуктів на основі відкритих даних — фізичні та юридичні особи, що використовують продукти на основі відкритих даних для задоволення власних потреб. 

Обрати інструменти

Для проведення адвокаційних кампаній можуть бути використані різноманітні інструменти: 

 • дослідження, наприклад, стосовно впливу відкритих даних, ефективності політики відкритих даних, успішних прикладів використання наборів для розв’язання проблем тощо;

 • опитування громадської думки, наприклад, щодо потреби у відкритих даних, задоволеності рівнем доступу до публічної інформації тощо;

 • громадська експертиза діяльності органів влади, наприклад, стосовно ефективності політики відкритих даних, дотримання стандартів оприлюднення наборів, захисту персональних даних тощо;

 • події для користувачів: зустрічі, круглі столи, переговори розпорядників інформації з представниками бізнесу та громадськості;

 • події для ЗМІ: брифінги, пресконференції стосовно питань оприлюднення відкритих даних;

 • освітні заходи: тренінги, майстер-класи, дататони для представників органів влади, бізнесу, громадськості або декількох цільових аудиторій одночасно;

 • інформаційні акції та флешмоби у соціальних медіа, що спрямовані, як на підтримку, так і висловлення незгоди з рішеннями органів влади;

 • участь у громадських слуханнях, обговореннях, написання звернень, петицій тощо;

 • створення ініціатив, партнерств, коаліцій, лобі для висловлення спільної позиції стосовно дискусійних питань, координації зусиль зацікавлених сторін тощо;

 • матеріали у ЗМІ: експертні думки, статті, інтерв’ю, стосовно проблем та напрямків розвитку політики відкритих даних;

 • акції прямої дії, загалом, не є характерними для сфери відкритих даних, однак можуть використовуватися для найбільш резонансних питань.

 

Вибір інструменту залежить від ситуації. Не варто намагатися використати якомога більше інструментів одразу. 

Важливо зосередитись на декількох ключових напрямках, які: 

 • відповідають стратегії кампанії;

 • мають вплив на першопричину проблеми;

 • допомагають залучити максимальну кількість зацікавлених сторін;

 • відповідають ресурсам та можливостям команди.

 

Створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) та за фінансової підтримки уряду Великобританії ( UK aid ). Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті не обов’язково відображають погляди Агентства USAID та Уряду США або Уряду Великобританії.

Портал працює в режимі дослідної експлуатації.

Адреса:

03150, м.Київ, вул. Ділова 24

Електронна пошта:

opendata@thedigital.gov.ua

© 2021 Міністерство цифрової трансформації України